Általános szerződési feltételek

Jelen szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az E4K Korlátolt Felelősségű Társaság  (továbbiakban Társaság), nyilvántartva a 05-09-026409 sz. cégjegyzékszámon; adószám: 24295602-2-05; székhely: 3531 Miskolc Kiss Ernő utca 19., elektronikus levelezési címe: vadasznimegyek@vadasznimegyek.hu, telefon: +36 30 222 7278; által üzemeltetett vadasznimegyek.hu internetes lapon (a továbbiakban együttesen: Weblap vagy Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weblap használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap használata kizárólag a jelen ÁSZF-nek megfelelően történhet.

Általános Rendelkezések

A Társaság megjelenési helyet biztosít Hírdető Felhasználói részére vadászati szolgáltatásaik értékesítése céljából a Weboldalon, azaz a vadasznimegyek.hu internetes oldalon keresztül elérhető adatbázisban, illetve kereső rendszerben. A weboldalon kizárólag vadászati események, lehetőségek , megjelenítésére, értékesítésére van lehetőség.

Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki a weboldalon hirdetést helyez el, így vadászatot kínál eladásra (továbbiakban Hirdetők), vagy aki 1: Hirdetésre jelentkezik, közvetlenül megkeresi a Hirdetőt a megadott elérhetőségein, majd a Hirdetőnek ajánlatot tesz, illetve: 2: A Társaságtól egyedi feltételrendszerű ajánlatot kér, és a Társaság által közvetített, bemutatott fél szolgáltatását igénybeveszi (továbbiakban Vevő) (a továbbiakban együttesen: Felhasználó)

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve regisztráció esetén a regisztráció során, egyedi szerződés kötése esetén írásban, továbbá a Szolgáltatások meghirdetése, és megrendelése során a Weboldalon tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-t, az annak részét képező Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A Felhasználó a szerződéskötéssel, illetve a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.

A regisztráció útján a Felhasználó és a Társaság között szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. A regsztráció során javasolt a szerződési feltételek letöltésére, a mindenkor aktuális ÁSZF megtalálható a Társaság weboldalán. A Társaság kizárólag az egyedi szerződéseket rögzíti, a regisztráció útján létrejött szerződéskötést a a regisztráció igazolja.

A Társaság jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa az általa nyújtott hirdetési felület szolgáltatás tartalmát és díját, az általa nyújtott Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. A Társaság a módosításról a nyitóoldalon, a Weblap felhasználási feltételeket tartalmazó részén, valamint egyes esetekben e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás további használatával, illetve vásárlásával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. A Társaság egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Amennyiben hirdető Felhasználó a módosított ÁSZF vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Társaság Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni az ÁSZF rendelkezései szerint, a már megfizetett díj visszaigénylésére nincs lehetősége..

Adatbázis kizárólagos felhasználási joga. A Weboldalon elérhető adatbázis előállítója a Társaság, így kizárólag a Társaság rendelkezik engedéllyel az adatbázis felhasználására, valamint arra, hogy harmadik személynek az adatbázis tekintetében felhasználási engedélyt adjon. A Társaság nem engedélyezi az általa előállított adatbázis egészének vagy annak bármely részének más weboldalon, vagy egyéb módon történő bármilyen üzleti célú felhasználását. 

Megengedett felhasználás. A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével ráutaló magatartással elfogadja magára nézve kötelezőnek, hogy a Weboldalt kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban, a Szolgáltatások igénybevételének és használatának céljára és az ahhoz szükséges mértékben használja és használhatja, továbbá Felhasználó a Weboldalt és az azon keresztül elérhető adatbázist kizárólag az alábbi nem kereskedelmi jellegű magáncélokra használhatja: i.) Weboldal megtekintése; ii.) Felhasználó szolgáltatásainak hirdetésére; iii.) Hirdetéshez kapcsolódó egyéb Társaság által nyújtott szolgáltatás igénybevételére; iv.) Online navigálás más weblapokra az e Weboldalon elhelyezett linkeken keresztül; v.) Az e Weboldalon alkalmasint rendelkezésre bocsátott egyéb funkciók használata.

A Weblap célja, (Társaság átal nyújtott szolgáltatás) hogy a Társaság, mint közvetítő szolgáltató, a Weblapon keresztül felületet biztosítson ahhoz, hogy bárki, aki regisztrál a Weblapon, és/vagy egyedi szerződést köt a Társasággal feltölthessen vadászati lehetőséget értékesítés céljából, illetve, hogy más Felhasználók ezen szolgáltatások körét a Weblapon keresztül meg tudják vásárolni.

A Weblap Szolgáltatásai többek között felhasználói fiók létrehozásával/regisztráció útján érhetőek el. A felhasználói fiók létrehozása ingyenes. Társaság egyedi szerződést kötő ügyfelei számára biztosítja azt a lehetőséget, hogy a hirdető választása esetén az általa megadott adatok és információk alapján a Társaság végzi el a regisztrációhoz és hirdetés feladáshoz szükséges teendőket.

Társaság a weblapon keresztül biztosítja a lehetőséget bármely érdeklődő (vadász) számára, hogy egyedi ügyben megkereséssel éljen Társaság felé, ilyen egyedi ügy különösen, ha az érdeklődő (vadász) valamely speciális, a weblap hirdetései között nem található vadászati eseményt keres. Társaság vállalja, hogy az érdeklődő (vadász) igényeinek megfelelő vadászati eseményt keres, azonban az eredményességet nem garantálja. Társaság a Hirdetőivel kapcsolatba lép, és írásbeli vagy szóbeli megegyezéssel kiközvetíti az érdeklődőt (vadászt) a megfelelő Hirdető részére.

Hirdetők a weboldalnak kizárólag azon személyek lehetnek, akik jogosultak vadászat lebonyolítására, vagy vadászati helyek, lehetőségek (továbbiakban vadászat) értékesítésére. A hirdetés weboldalon történő elhelyezésével Hirdető elismeri, hogy jogosult vadászat lebonyolítására, vagy vadászat nyújtására

A vadasznimegyek.hu online piactéren éles lőfegyverek, lőszerek és egyéb engedélyhez kötött szolgáltatások hirdetései találhatóak. Az oldalon megjelenített szolgáltatásokat 18 éven felüliek, illetve érvényes vadászjeggyel, vagy vadászengedéllyel, és lőfegyvertartási hatósági igazolvánnyal rendelkező, cselekvő/jogképes személyek vehetik csak igénybe.

A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a Szolgáltatás megrendelésével a Vevő elismeri, 18 éven felüli, illetve érvényes vadászjeggyel, vagy vadászengedéllyel, és lőfegyvertartási hatósági igazolvánnyal rendelkező, cselekvő/jogképes személy.

A Hírdető Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele, így többek között a hirdetés feltöltése, illetve vásárlás lebonyolítása érdekében önálló felhasználói fiókot hozhat létre regisztráció során, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:

-a feltöltött hirdetés aktiválásáról a Társaság által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy

-a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.

 

A regisztráció során a weboldalon kért adatokat kötelező megadni.  A Társaság a regisztráció során végig biztosítja, hogy regisztráló fél az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat és/vagy szerződési jognyilatkozatának megtételét a regisztrálást megelőzően kijavíthassa. A hibák javítására a regisztrálást követően is lehetősége van a felhasználónak. A regisztrációval a Hirdető Felhasználó a jelen ÁSZF-et és a Hirdető által fizetendő hirdetési és/vagy közvetítési díj mértékét és a feltételek bekövetkezésével annak megfizetését is kifejezetten elfogadja. A Vevő felhasználó és az egyéni megkereséssel élő a Társaság által közvetített vadászati esemény/hirdetés megvásárlásával elfogadja jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

A Társaság a Felhasználó regisztrációja során megadott jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

A Weblapon a Vevők számára a Szolgáltatások ingyenesen, Hirdetők számára, bizonyos Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe.

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Társaság által történő visszaigazolásával felek között a Weboldal felhasználására vonatkozó szerződés jön létre, melynek részletszabályait jelen ÁSZF tartalmazza.

Amennyiben a Hirdető Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésének napjától számított egy hónapra (felmondási idő), amely a Társasággal létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Társaság akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Társaság felé, illetve nincs a Felhasználó által már értékesített, de még nem teljesített vadászati szolgáltatás folyamatban. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így Szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével a Felhasználó hirdetései a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek.

A Hirdető a felhasználói fiókjába történő belépés után tudja feltölteni a hirdetéseit. A hirdetés feltöltése kizárólag úgy történhet, hogy minden a rendszer által kért információ kitöltésre kerül. Hirdető jogosult képet is feltölteni. A hirdetés Társaság általi jóváhagyását, és a Hirdető felhasználó által a hirdetési díj megfizetését követően kerül ki a Weboldalra mindenki által megtekinthetően. A jóváhagyás során Társaság nem ellenőrzi a hirdető, illetve hirdetés valóságát, tartalmi megfelelőségét, a hirdetett szolgáltatás színvonalát, azonban jogosult azt szúrópróbaszerűen megtenni. A jóváhagyás formai szempontok szerinti ellenőrzést jelent. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.

A Felhasználó által feltöltött, még nem értékesített, valamint a már értékesített és teljesített hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetőek a közzétételükre vonatkozó időtartam alatt. A hirdetés Felhasználó által történő törlése esetén 14 napos időtartamra „törlés alatt” periódusba kerül, ezt követően a 15. napon véglegesen törlődik a Weboldalról, azt a Társaság a továbbiakban nem tárolja. Az archivált és „törlés alatt” álló hirdetések a Weboldalon kizárólag a hirdetést feladó Felhasználó részére hozzáférhetőek, a Weboldalon harmadik személyek által hozzáférhetően nem kerülnek közzétételre

A hirdetések az adott vad vadászidényére szólnak. A vadászidény végével Hirdető felhasználó törli a hirdetést törölni, ennek hiányában a Társaság jogosult a hirdetés törlését elvégezni.

Vevő tudomásul veszi, hogy a hirdetett vadászat megvásárlása a Hirdetővel történő közvetlen kapcsolatfelvétel útján lehetséges.

Társaság jogosult a Felhasználót a Weblap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétség merül fel a vonatkozásban, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre, általa értékesíteni kívánt vadászatról a hirdetés nem valós elemeket (is) tartalmaz. A Társaság felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Társaság kárát megtéríteni. A felhasználói fiók Társaság általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.

A Társaság jogosult a Weblapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, a Szolgáltatást megtagadni, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen ÁSZF-be, vagy jogszabályok rendelkezéseibe ütközik. A Társaság a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A Társaság a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az alábbi elérhetőségen: vadasznimegyek@vadasznimegyek.hu vagy tel +36 30 4383 022 jelezhetik.

Felhasználó kötelezettségei

A Hirdető vállalja, hogy a hirdetéseit folyamatosan napra készen tartja, a meghirdetett vadászkapacitásokat pedig jelzi a Társaság részére. Ebből eredő bármely kárért kizárólag Hirdető felelős.

A Felhasználó bármely információ, adat nyújtása során tényleges és valós adatok megadására köteles.

Hirdető köteles az általa meghirdetett és Vevő által megvásárolt vadászati eseményt szolgáltatni Vevő számára. Társaság súlyos szerződésszegésnek minősíti azt, ha Hirdető a Vevő által megvásárolt vadászatot nem teljesíti.

Hirdető kijelenti, hogy a Regisztrációs Felületén és a Weboldalon a hirdetése vonatkozásában feltöltött fotók más szerzői jogait nem sértik, azok felett Hirdető erre őt feljogosító felhasználási joggal rendelkezik.

Hirdető – az ÁSZF elfogadásával – kifejezetten feljogosítja a Társaságot, hogy érdeklődés/vásárlás növelési célból, a saját döntése szerint a Hirdető által a weblapon feltöltött vadászati eseményt (ide értve bármely fotót, illusztrációt, adatot és információt, jogi oltalom alatt álló, vagy ilyen oltalom alá helyezhető megjelöléseket, ábrákat, fotókat, képanyagokat is) az általa meghatározott részben, az általa meghatározott módon és tartamban a nyilvánossághoz közvetítse, népszerűsítse, reklámozza online és offline felületeken.

Hirdető felelős azért, hogy minden olyan adat és információ feltüntetésre kerüljön, amely a vonatkozó jogszabályi, vagy hatósági előírás alapján kötelező. Az árakat a hirdető bruttó (nettó + Áfa) módon, illetőleg ha a Hirdető Áfa-mentesen nyújtja a szolgáltatást, Áfa nélkül köteles megadni. Hirdető vállalja továbbá, hogy a meghirdetett vadászatra vonatkozó minden releváns információt megad (az adatok és információk teljessége).

A Hirdetésben rögzített szolgáltatás megvásárlásával a Hirdető és Vevő között jön lére szerződés.

Felhasználó nem használhat semmilyen olyan rendszert vagy megoldást, amely a Szolgáltatás, a Weboldal, illetve a Regisztrációs és hirdetési felület üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, azt lehetővé teszi, vagy amely egyébként veszélyeztetik a Weboldal vagy a mögöttes rendszer rendeltetésszerű működtetését, használatát.

Felhasználó a regisztrációs és hirdetési felületet csak maga használhatja, illetéktelen harmadik személy részére ahhoz hozzáférést nem biztosíthat. A jelszó titkosságának megőrzéséről a Felhasználó köteles gondoskodni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja/regisztrációja törlése a szerződés megszűnését eredményezi, ez esetén a Társaság a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azok a regisztráció törlésével automatikusan törlődnek.
A Társaság a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók e-mailcímére (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.

Felelősség

Társaság a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (Elkertv.) rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként végzi, kizárólag információ közvetítő szerepet tölt be a hirdető és a vásárló között a Weboldalon keresztül. Ennek megfelelően a Szolgáltató nem rendelkezik ellenőrzési lehetőséggel a meghirdetett szolgáltatások valódiságára, minőségére, legalitására, és a tranzakció tényleges megvalósulására vonatkozóan, ezért a Hirdető és a Vevő között kialakult vita esetén, Hirdető és Vevő mentesíti Szolgáltatót mindennemű igény, követelés és kártérítési felelősség alól.

Társaság eredménykötelezettséget nem vállal. A Társaságot nem terheli felelősség abban a tekintetben, hogy a weboldal segítségével létrejönnek-e vásárlások, vagy azok milyen számban jönnek létre. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Felhasználó semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Társasággal szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem.

Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Weblapon elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértsék. Amennyiben harmadik személy, hatóság vagy bíróság eljárást indít, úgy a Felhasználó felel az ezzel kapcsolatban felmerülő és a Társaságnak okozott valamennyi kárért, kiadásért.

A Társaság minden tőle telhetőt elkövet a Weblap folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget, és felelősséget a Weboldal folyamatos működtetésére, folyamatosságának biztosítására. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Társaságtól független körülmények okoznak.

Tekintettel arra, hogy a Társaság közvetítő szolgáltatást nyújt, így a Vételár megfizetésével a vadászati esemény teljesítésére a Hirdető közvetlenül köteles a Vevő felé, illetőleg Vevő kizárólag a Hirdetőtől követelheti a szerződésszerű teljesítést. A Vevő és Hirdető kizárólag egymással szemben jogosultak az ÁSZF és az a közöttük létrejött szerződésből eredő jogokat érvényesíteni, illetőleg kötelezettségeket teljesíteni, mely során Társaságnak semmilyen kötelezettsége, felelőssége nincsen.

Felhasználó a Weblapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Társaság nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen és ezen túlmenően sem.

Társaság kizár minden felelősséget a Weblap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Társaság bármely esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Weblap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Társaság jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Társaság jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatásának jogosságára utaló jeleket keresni.

Amennyiben a Felhasználó a Weblapon kifogásolható tartalmat észlel, lehetősége van azt jelezni Társaságnak. Amennyiben Társaság jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, annak módosítására, vagy jogosult felszólítani a tartalmat feltöltőt a törlésre, módosításra.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weblap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weblap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

Díjak

Hirdetési Díjak:

Hirdető felhasználó hirdetési díjat köteles fizetni a hirdetés weboldalon történő megjelenítése esetén. A Hirdetési díj hirdetésenként és vadfajonként kerül meghatározásra. A hirdetési díj két részletben kerül megfizetésre Hirdető felhasználó által. Az első részlet megfizetése (Társaság számlájára történő beérkezése) feljogosítja a Hirdetőt a hirdetésének weboldalon történő elhelyezésére 30 nap időtartamig. A hirdetést megelőzően fizetendő részösszeg a hirdetés weboldalon történő megjelenése előtt esedékes. További hirdetési díj kerül felszámításra a hirdetés megjelenését követő 31. napon, mely feljogosítja a hirdetőt a hirdetés weboldalon történő megjelenésére a vadászidény végéig. Az esedékes díjakról a Társaság számlát állít ki, és küld meg hirdető számára, fizetési határidő 8 nap. A díj pontos összege az alábbiak szerint alakul – kivéve egyedi megállapodás eltérő rendelkezése esetén.

Hírdetési díjak:

Vadfaj

első 30 nap *

31. napon esedékes

Gím-, dámszarvas

20.000 Ft.+ÁFA

20.000 Ft. +ÁFA

Őzbak, vaddisznó, apróvad, szárnyas, egyéb

10.000 Ft.+ÁFA

10.000 Ft. + ÁFA

Fenti áraktól Társaság külön egyedi szerződésben eltérhet.

Fenti árakat a Társaság egyoldalúan módosíthatja, és az új árazás az új hírdetésekre érvényes.

Amennyiben a további részösszeget Hirdető határidőben nem fizeti meg a Társaság a hirdetést azonnali hatállyal eltávolíthatja a weboldalról. A Hirdetőt kizárólag akkor illeti meg a díj(részlet) visszafizetése, amennyiben a Társaság jogos ok nélkül mégsem engedélyezi a hirdetésének megjelentetését, egyéb esetekben (különösen, ha Hirdető a hirdetési időt nem kívánja kitölteni, és hirdetését nem kívánja a továbbiakban megjeleníteni) nincs lehetősége a már kifizetett díj visszakövetelésére.

Társaság jogosult a a hirdetési díjakat a jövőre vonatkozóan (a már megjelenített hirdetéseket nem érinti) módosítani azzal, hogy a módosításról a módosítás hatálybalépését megelőző, legalább [30 (harminc)] nappal a Weboldalon, és email üzenet útján– külön figyelemfelhívással tájékoztatni köteles a Felhasználókat a díj módosult mértékéről. Abban az esetben, ha a Társaság módosítja a díj mértékét és azt a Felhasználó nem fogadja el, úgy a Felhasználó a regisztrációja törlése útján megszűnteti a felek között létrejött szerződést. Abban az esetben, ha a tájékoztatásban foglalt, a módosított díjszabás hatálybalépésének napját megelőző napig a Felhasználó nem szünteti meg a szerződést a regisztrációja törlése útján, úgy az a módosított díjszabás elfogadásának minősül.

A hirdetési díjakat (annak mértékét) a Felhasználó a regisztrációs folyamat során az ÁSZF elfogadásával fogadja el.

Közvetítési Díjak:

A Hirdető közvetítési díjat köteles fizetni Társaság számára abban az esetben, ha Társaság Hirdetővel kötött megállapodás alapján egyedi vadászati megkeresést közvetített Hirdető számára, mely alapján a Vevő (vadász) és Hirdető között vadásztatási szolgáltatás értékesítésére került sor.

Közvetítési díjak mértéke:

Vadfaj

Díj / vadászati eseményen résztvevő

Vevő (vadász)

Gím-, dámszarvas

20.000 Ft. +ÁFA

Őzbak, vaddisznó, apróvad, szárnyas, egyéb

10.000 Ft. + ÁFA

Fenti áraktól Társaság külön egyedi szerződésben eltérhet.

Fenti árakat a Társaság egyoldalúan módosíthatja, és az új árazás az új közvetítésekre érvényes.

Egyedi érdeklődés esetén, melyben az érdeklődő vadász felkéri Társaságot egyedi igényeinek megfelelő vadászati esemény felkutatására, és közvetítésére, a Társaság a Vevőtől(érdeklődő vadász) előleget kérhet el. Ezt követően a Társaság a Vevőt összeköti az igényeinek megfelelőnek tartott Hirdetővel. Amennyiben Hirdető és Vevő megállapodást kötöttek egymással, a Társaság elszámolja a Vevőtől beszedett előleget és a Hirdető által fizetendő közvetítői díjat, és a nettó tartozó Fél a különbözetet átutalja a másik Fél részére, a vele kötött külön megállapodás szerint. Az előleg teljes összege a Hirdető által a Társaság számára fizetendő összegbe beszámít. Az előleg a Vevő számára visszajár amennyiben a felek által rögzített határidőn belül Társaság nem tudott közvetíteni Vevő számára elfogadható vadászati eseményt.

A díj megfizetése a Társaság számára átutalással a Társaság bankszámlaszámára, vagy online bankkártyás fizetés útján történhet, mely a Barion rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a Társasághoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01-10-048552) a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A közvetítési díj a Társaságot az alábbi esetekben is megilleti:

-az értékesített vadászati esemény a Hirdető és/vagy Vevő eredeti feltételeitől eltérő módon, feltételekkel került megtartásra,

-a Társaság által kiközvetített vadászati esemény vásárlására a Társaság megkerülésével került sor.

Hirdető vállalja, hogy amennyiben Társasághoz beérkezett egyedi ajánlatkérés útján vele és a Társaság által közvetített Vevővel létrejött a szerződés, megvalósult a vadászati esemény, úgy azt Hirdető azonnali hatállyal jelzi Társaság számára, aki ennek kapcsán jogosult az egyedi szerződésben meghatározott mértékű közvetítői díjat számlába állítani, és azt Hirdető vállalja határidőben megfizetni.

Hirdető közvetítési díj fizetési késedelme esetére késedelmi kamatot köteles fizetni Társaság számára. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

A közvetítési díjakat (annak mértékét) a Felhasználó a regisztrációs folyamat során az ÁSZF elfogadásával fogadja el.

A Társaság és Felhasználó közötti Szerződés létrejötte, megszüntetése

Felek eltérő megállapodás hiányában a regisztrációval, jelen ÁSZF elfogadása útján a weboldal által nyújtott szolgáltatás opcionális használatára a szerződés határozatlan időre jön létre.Hirdetésekre vonatkozó szerződés a hirdetett vad vadászidényére jön létre.

Szerződés az alábbi események bekövetkeztével szűnik meg:

  • Bármely fél általi (rendes) felmondással.

Társaság jogosult a szerződést 30 napos felmondási idővel bármikor és bármilyen okból felmondani. Erről rendszerüzenet formájában köteles a Felhasználót értesíteni. Ez esetben a Felhasználó regisztrációja/felhasználói felülete, és hirdetései a felmondási idő végével elérhetetlenné válnak, törlődnek.
A Felhasználó bármikor, indoklás nélkül jogosult a szerződést rendes felmondással megszüntetni, ezt a regisztrációja/felhasználói fiókja törlése útján kezdeményezi. Az ez irányú kezdeményezést követően a felhasználói fiókja elérhetetlenné válik a hirdetései törölt/felfüggesztet állapotba kerülnek, melyek végleges törlésére 30 napon belül kerül sor.

  • Amennyiben Hirdető a hirdetési díjat nem fizetni meg Társaság számára, a hirdetésre vonatkozó szerződés felek között megszűnik, a második hirdetési díjrészlet meg nem fizetése esetén a hirdetést a Társaság azonnali hatállyal eltávolítja a weboldalról.

  • Társaság, a Felhasználó szerződésszegése esetén gyakorolt (rendkívüli) felmondásával.

Társaság jogosult felmondani a Szerződést – többek között, ha a Felhasználó (a) ismételten hiányos, téves, nem megfelelő adatokat tölt fel a Weboldalra, többedik alkalommal nem aktualizálja a hirdetését és ebből Vevőnek kára származik; (b) a Hirdető a Társaság megkerülésével kötött szerződést a Társaság felé egyedi megkereséssel élő vadásszal c) ha Felhasználó egyéb, súlyos szerződésszegést követ el.

 

Felek rögzítik, hogy a felmondás/szerződés megszűnése nem érinti a felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségét/jogosultságát a már megvásárolt vadászati események vonatkozásában.

Egyéb rendelkezések

Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, melyet jelen Általános Felhasználási Feltételek melléklete tartalmaz, és letölthető a vadásznimegyek.hu weboldalról. Társaság azonban az hirdetők adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért nem vállal felelősséget.

Bármely vita eldöntésére, amely az ÁSZF-ből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Magyarországon érvényes és hatályos jogszabályok alapján a Társaság székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos eljárása kerül kikötésre.

Az ÁSZF 2020. január 15. napjától hatályos, és módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. Az ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább [15] nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a Weboldalon, és rendszerüzenet útján. Az ÁSZF szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, fogalmak átnevezése, továbbá a mindehhez kapcsolódó rendelkezések kijavítása (ide értve a tartalmi részletezést is) nem minősül az ÁSZF módosításának. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Társaság saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az ÁSZF-nek (és annak módosításának) a Felhasználóval való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Weboldalon közzétételre kerül. A módosítást követően – felmondás hiányában – a Szolgáltatás további igénybevétele a módosított ÁSZF elfogadásának minősül.

Vadász vagy? Iratkozz fel a legújabb vadászatainkra. Vadásztársaság/Szervező vagy? Iratkozz fel a hirdetői ajánlatainkra és általános hírlevelünkre.

Vadász vagy? Iratkozz fel a legújabb vadászatainkra. Vadásztársaság/Szervező vagy? Iratkozz fel a hirdetői ajánlatainkra és általános hírlevelünkre.

* kötelező mező
Miként iratkozol fel?
Adatkezelési tájékoztató

Sikeresen feliratkoztál a hírlevélre!

Vadász vagy? Iratkozz fel a legújabb vadászatainkra. Vadásztársaság/Szervező vagy? Iratkozz fel a hirdetői ajánlatainkra és általános hírlevelünkre.

Are you a hunter? Sign up for our latest hunts. Are you a hunting company / outfitter? Sign up for our advertising and promo offers and our newsletter.

* indicates required
Sign up as:
Privacy Policy

Sikeresen feliratkoztál a hírlevélre!

Vadász vagy? Iratkozz fel a legújabb vadászatainkra. Vadásztársaság/Szervező vagy? Iratkozz fel a hirdetői ajánlatainkra és általános hírlevelünkre.

Sind Sie ein(e) Jäger(in)? Melden Sie sich für unsere neuesten Jagden an. Sind Sie ein Jagdaustatter? Melden Sie sich für unsere Werbe- und Promo-Angebote und unseren Newsletter an.

* Pflichtfeld
Wie melden Sie sich an?
Datenschutz-Bestimmungen

Sikeresen feliratkoztál a hírlevélre!